Limited No access

pt en es du nlI will be out of the office with limited access to my messages or phone calls. Contact if necessary or wait for my return ().Ik zal niet op kantoor zijn met beperkte toegang tot mijn berichten of telefoontjes. Neem indien nodig contact op met of wacht op mijn terugkeer ().